Welkom op de website van Stichting Open Your Mind

 

Stichting Open Your Mind heeft als doel om personen te ondersteunen bij het vinden van werk doormiddel van coaching en specifieke trainingen. Tevens ondersteund Stichting Open Your Mind personen die moeite hebben met het onder controle houden en/ of krijgen van hun financiële situatie.

Naast werkzoekenden biedt Stichting Open Your Mind ook trainingen aan voor personen die gedetineerd hebben gezeten en graag weer in de maatschappij willen reïntegreren.

SOYM levert grafisch opgemaakte CV’s zodat de sollicitant opvalt en wellicht sneller een kans maakt om op sollicitatiegesprek te mogen komen

Optimalisatie van het sollicitatietraject

Stichting Open Your Mind kan een aanvulling geven op het sollicitatieproces van cliënten. Deze aanvulling omvat het leveren van een sollicitatiebrief en CV gecombineerd met het aanmaken van een professionele Linkedin pagina en het optimaliseren van de huidige Social Media profielen van de client (Social Media Optimization).

Door deze aanvullingen heeft de client een professionele uitstraling en creëert hiermee een voorsprong op de overige sollicitanten.

Om de professionaliteit naar een hoger level te tillen heeft SOYM de mogelijkheid om een online CV te creëren. Dit zal gebeuren in de vorm van een website waar alle informatie over de client te vinden is. Dit is een nieuw verschijnsel wat een onderscheidend vermogen creëert.

SOYM levert programma’s waarin de boekhouding eenvoudig kan worden bijgehouden en de gebruiker altijd een helder overzicht heeft van de in- en uitgaven

 

 

Ondersteuning bij het beheer van financiën

 

Stichting Open Your Mind kan cliënten ondersteunen in het op orde houden van hun financiën. Doormiddel van spreadsheets kunnen cliënten zeer eenvoudig zelf hun in- en uitgaven monitoren.

In zeer overzichtelijke spreadsheets worden de maandelijkse lasten weergegeven al dan niet ondersteund met grafieken. In tegenstelling tot bankafschriften, is het nu voor de client wel mogelijk om controle te krijgen op zijn of haar financiële situatie door gebruik te maken van de programma’s van Stichting Open Your Mind

Stichting Open Your Mind kan maandelijkse ondersteuning bieden aan cliënten die daar op financieel vlak behoeften aan hebben. Deze ondersteuning omvat het vinden van antwoorden op vragen, maar ook voor het indienen van aanvragen, bezwaar maken of verkrijgen van meer informatie over een (financiële) kwestie.

Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om ook het toeslagen- en belastingtraject voor cliënten te beheren en eventueel te optimaliseren.

 

Naast werkzoekende verleent SOYM ook ondersteuning aan personen die vanwege een strafrechtelijke misstap een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd hebben gekregen

 

 

Op het rechte pad blijven

 

Naast clienten van uitkeringsinstanties, ondersteund Stichting Open Your Mind ook personen die vanwege een strafrechtelijke misstap geen werk (meer) hebben.Stichting Open Your Mind heeft ervaring met het gedachtengoed van een persoon die te maken heeft gehad met een vrijheidsbeperkende maatregel naar aanleiding van een strafrechtelijke misstap.

In een aantal gevallen is geld een oorzaak voor het maken van een misstap. Een gemiddeld start salaris is dan vaak niet in verhouding met het geld dat ooit op een niet correcte manier is verkregen en de oorzaak vormt voor het ‘afwijkende’ gedrag dat is vertoond.

Deze personen kunnen gebruik maken van de trainingen die doorStichting Open Your Mind worden aangeboden en waarover onderstaand meer informatie te vinden is. Tevens zullen de trainingen gebruikt worden voor het op niveau krijgen van bepaalde gedachtengangen en het in perspectief plaatsen van handelingen en vooral verdiensten uit het verleden.

 

Trainingen verzorgd door Stichting Open Your Mind

Toegankelijkheid trainingen

 

De trainingen die door Stichting Open Your Mind worden verzorgd zijn voor iedereen te begrijpen en te volgen. De enige voorwaarde is dat de trainee voldoende gemotiveerd is om de training(en) te volgen. Er is rekening gehouden met het feit dat de trainees geen kennis hebben van dit onderdeel en daar is de duur alsmede de moeilijkheidsgraad op afgestemd.

Locatie

 

De trainingen vinden op locatie binnen iedere gemeente plaats. Afhankelijk van de behoefte zal er per gemeente een trainingslocatie worden ingericht. Ook is het mogelijk om de trainingen thuis bij personen te verzorgen.

Tevens zijn onderstaande trainingen te volgen binnen een justitiële inrichting. Om de trainingen te volgen is gebruik van internet niet perse een vereiste en daarmee mogelijk om in de trainingscentra die aanwezig zijn binnen een penitiaire inrichting te volgen.

Armoede beleid

 

Om te voorkomen dat een trainee vanwege zijn of haar financiële situatie zichzelf tekort doet aan kennis, is besloten een laptop voor de trainee aan te schaffen die eigendom wordt van de trainee nadat een training succesvol is afgerond.

E-Learning

 

Naast de fictieve opdracht die de basis vormt voor de training, zal er ook gebruik worden gemaakt van opdrachten die buiten de trainingen zelfstandig uitgevoerd dienen te worden. Deze opdrachten liggen in lijn met de leerstof die tijdens een training aanbod is gekomen en dient voor het instant houden van de opgedane kennis.

Duur van training

 

Omdat iedere training een ander onderwerp bevat, verschilt de duur ervan per training. Gemiddeld varieert het totale traject van een training tussen de 30 en 60 uur, verspreidt over verschillende weken/maanden. Per week zullen er twee trainingsmomenten plaatsvinden voor de trainee van ieder 3 tot 6 uur (inclusief lunchpauze). De interval tussen de trainingen is variabel en eventueel af te stemmen op wens van de opdrachtgever.

Online georiënteerd

 

De trainingen die Stichting Open Your Mind faciliteert zijn online georiënteerd. Afhankelijk van het succes zal in een later stadium de technische aspecten die verbonden zijn aan de online wereld aanbod komen. Stichting Open Your Mind heeft al reeds afspraken met bedrijven om ook deze trainingen te kunnen faciliteren. Indien gewenst kan hierover meer informatie, op aanvraag, worden verstrekt.

Website creatie

Inhoud van de training

 

Tijdens de training krijgen de trainees de opdracht om voor een fictieve opdrachtgever een website te creëren. Alle facetten van het maken van een website zullen hierbij aanbod komen. Na afloop van de training kunnen de trainees zelf een domein aanschaffen, website maken en deze voorzien van content.

Het CMS pakket waarin de website wordt gemaakt zal uitgebreid worden besproken waarnaar de structuur en de content gecreëerd gaan worden. Tevens zal er stil worden gestaan bij het meest optimale klik-pad voor de bezoeker van de website.

Ook zal stil worden gestaan bij functionaliteiten zoals plugins en de implementatie van Google Analytics en diens rapportage mogelijkheden.

 

Leerpunten

 

1. Creëren van een website, content en structuur bepaling

2. Contactformulier opbouw

3. Gebruik CMS functionaliteiten

4. Google Analytics implementatie en gebruik

5. Domein registratie

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 60 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Inclusief levering van laptop om armoede beperking te voorkomen

– Trainingslocatie variabel

Website positioneren in Google [SEO]

Inhoud van de training

 

Tijdens de training krijgen de trainees de opdracht om een website te positioneren in Google. Aan deze training kan alleen worden deelgenomen als de trainee ook de training ‘Website creatie’ heeft gevolgd.

De website gemaakt tijdens de training ‘Website creatie’, zal worden gepositioneerd in de zoekmachine. Het doel is om deze website dusdanig aan te passen en in te richten, dat dit van positieve invloed is op de vindbaarheid ervan in de zoekmachine. Tijdens de training wordt inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen aangepast dienen te worden en op welke manier.

Hierbij wordt er rekening gehouden met factoren zoals het zoekgedrag van de doelgroep, de zoekwoorden die de doelgroep gebruikt en hoe dit eventueel per segment van de doelgroep kan verschillen. Na afloop van de training begrijpt de trainee de werkwijze van Search Engine Optimization [SEO] en weet hij of zij dit toe te passen in een website.

Om tot de juiste beslissing van zoekwoorden te komen zal o.a. gebruik worden gemaakt van de trend mogelijkheden die Google Trends te bieden heeft. Ook zal er gebruik worden gemaakt van de Google Webmaster tools om het gedrag van een website te beoordelen en te monitoren. Na de training zal de trainee gebruik kunnen maken van beide Google producten.

 

 

Leerpunten

 

1. Aanpassen van een website t.b.v. Search Engine Result Page

2. ALT aanpassingen van afbeeldingen

3. HEADER functionaliteiten en implementatie

4. METATAGS functionaliteiten en implementatie

5. Creëren van SEO content

6. Gebruik van Google Webmaster tools

7. Creëren van een XML sitemap

8. Google Trends gebruik t.b.v. zoekwoord bepaling

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 40 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Trainingslocatie variabel

 

Adverteren in Google [SEA]

Inhoud van de training

 

Tijdens de training krijgen de trainees de opdracht om voor een fictieve opdrachtgever een Google Adwords campagne op te zetten. De trainees gaan op basis van zoekwoorden en doelgroep segmentatie verschillende Google Adwords campagnes opzetten.

De trainees leren effectief om te gaan met het inzetten van advertenties in Google Adwords. Per advertentie zal getracht worden om de doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken. Per advertentie wordt bepaalt wat het bedrag is dat uitgegeven mag worden en wat de doelstelling is per advertentie.

Tijdens de training zal gebruik worden gemaakt van Google Trends om te bepalen welke zoekwoorden in aanmerking komen voor de advertenties. Ook zal via het programma Adwords Editor batches worden aangemaakt om op een effectieve manier updates door te voeren in de Google Adwords campagne. Tevens zal de trainee leren wat het belang van een goede opvolging is en hoe dit zeer conversiegericht op een website kan worden doorgevoerd doormiddel van landingspagina’s.

Na afloopt van de training kan de trainee zelfstandig een Google Adwords campagne opzetten, inrichten en monitoren.

 

 

 

Leerpunten

 

1. Google Adwords campagne creatie

2. Doelgroep segmentatie

3. Advertentie en doelgroep bepaling

4. Integratie Google Adwords in de website

5. Landingspagina inrichting [conversie driven]

6. Gebruik van het programma Adwords Editor

7. Gebruik maken van Google Trends

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 40 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Inclusief levering van laptop om armoede beperking te voorkomen

– Mogelijkheid tot behalen van officieel Google Adwords Certificaat

– Trainingslocatie variabel

 

 

Vervaardigen advertentie materiaal [DTP]

 

Inhoud van de training

 

Tijdens de training zullen trainees leren om gebruik te maken van programma’s zoals Adobe Photoshop en Illustrator. Doormiddel van deze programma’s zullen trainees een reclame campagne opzetten voor een fictieve opdrachtgever.

De opdracht zal bestaan uit het opmaken van communicatie materiaal dat voor verschillende doeleinden gebruikt zal worden. Ondanks de complexiteit van beide programma’s, zal het opmaken van communicatie materiaal enkel de basis handelingen vereisen en daarom zeer goed uit te voeren zijn door de trainees.

Deze training zal de focus leggen op het vervaardigen van advertentie materiaal voor in de krant, op het internet en algemene communicatie materialen zoals brochures en visitekaartjes. Tevens zal er gebruik worden gemaakt van stock materiaal om op zeer eenvoudige wijze communicatie materiaal te vervaardigen.

Na afloop van de training is de trainee in staat om communicatie materiaal te vervaardigen in Adobe Photoshop en Illustrator.

 

Leerpunten

 

1. Omgang met programma’s zoals Adobe Photoshop en Illustrator

2. Opmaken van kranten advertenties, online advertenties, banner materiaal, visitekaartjes, brochures en briefpapier

3. Een effectieve reclame campagne ontwerpen

4. Toepassen van stock materiaal

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 40 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Inclusief levering van laptop om armoede beperking te voorkomen

– Trainingslocatie variabel

 

 

Optimaliseren van een Social Media campagne [SMO]

 

Inhoud van de training

 

De trainees zullen tijdens de training een professionele Social Media campagne opzetten op Facebook en Twitter. Het doel is om voor een fictieve opdrachtgever een betaalde campagne op te zetten op beide platformen met per campagne advertenties per segment van de doelgroep.

Voor de campagne zullen er teksten worden geschreven t.b.v. de bedrijfspagina. Eenmaal een bedrijfspagina ingericht zullen de trainees advertentie materiaal opmaken dat zal dienen als communicatiemiddel op de bedrijfspagina.

De inrichting van de campagne zal geschieden per planning, dat door de trainee voor een periode van meerdere weken zal worden vervaardigd. Deze planning zal dienen als uitgangspunt voor het aantal contactmomenten. Deze contactmomenten zullen door de trainees worden opgedeeld aan de hand van de verschillende segmenten binnen de doelgroep.

Eenmaal alles vervaardigd zal er een betaalde campagne worden gestart. Deze campagne zal worden doorgetrokken naar de website waar de trainee een speciale landingspagina zal oprichten om de bezoekers te monitoren en te voorzien van de juiste informatie een doeltreffende opvolging.

 

Leerpunten

 

1. Opzetten van een bedrijfsprofiel op Facebook en Twitter

2. Adverteren op Facebook en Twitter

3. Mediaplanning creëren

4. Doelgroep segmentatie

5. Monitoren van een Social Media campagne

6. Social Media intergratie in website

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 40 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Trainingslocatie variabel

 

 

Wat is marketing

 

Inhoud van de training

 

De trainees zullen leren wat marketing nou exact is en hoe dit in het dagelijks leven wordt toegepast. Het doel is om de trainees te laten zien hoe de mensheid iedere dag wordt misleid door de vele bedrijven die hun product of dienst promoten.

Deze achtergrond informatie laat de trainees op basis van actuele voorbeelden zien hoe manipulatief de mensheid is en hoe bedrijven van deze zwakte gebruik (/misbruik) maken met als doel de verkoop van producten of afname van diensten te verhogen.

Zodra deze manipulatie inzichtelijk is bij de trainees, zal deze kennis worden toegepast bij het opzetten van verschillende marketing campagnes. Hierbij wordt per campagne gekeken naar de manipulatie technieken die kunnen worden toegepast om de fictieve doelgroep zo goed mogelijk te misleiden.

Tevens zal er stil worden gestaan bij de verschillende media kanalen die er zijn en de relatie van het mediakanaal tot het effectief manipuleren van de doelgroep. Zodra deze training is afgerond zijn de trainees op de hoogte van wat marketing nou betekend, wat het inhoud en hoe dit dagelijks toegepast kan worden in het behalen van (persoonlijke) doelstellingen.

Leerpunten

 

1. Inhoud van marketing als vakgebied

2. De manipulatieve kant van marketing

3. De toepasbaarheid van marketing in het dagelijkse leven

4. Het manipuleren van een doelgroep

5. Herkennen van manipulatie technieken in de media

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 24 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Trainingslocatie variabel

 

 

Opstellen van een ondernemingsplan

 

Inhoud van de training

 

Tijdens deze training zal er met de trainees een fictieve onderneming worden opgezet. Het doel is om de trainees inzicht te geven in de stappen die genomen dienen te worden om een eigen organisatie te starten of als ZZP-er te beginnen.

Alle onderwerpen die van belang zijn om een goede start als ondernemer te kunnen maken zullen aanbod komen. Er zal een product of dienst worden verzonnen die de basis zal vormen voor de organisatie en waarop het ondernemingsplan zal worden afgestemd.

De training zal verschillende aspecten van het ondernemerschap aanbod laten komen zoals de haalbaarheid, doelstellingen, investeringen, locaties, marktverkenning en promotie. Aan het eind van de training is de trainee in staat om zelfstandig een ondernemingsplan te schrijven.

Indien gewenst kan de trainee deze training inzetten voor het opzetten van een eigen ondernemingsplan.

Leerpunten

 

1. Opzetten van een ondernemingsplan

2. Verrichten van een marktonderzoek

3. Uitwerken van interne en externe sterktes en zwaktes

4. Investeringsbegroting opmaken

5. Uitvoeren van veldwerk

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 40 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Trainingslocatie variabel

 

 

Strategisch onderzoek

 

Inhoud van de training

 

Opmerking: deze training is alleen geschikt voor trainees die reeds trainingen hebben gevolgd bij Stichting Open Your Mind en dus enigszins bekend zijn met de materie!

De trainees gaan helpen bij het opzetten van strategische documenten. Het doel van deze training is om de trainees voor bedrijven een fundament te laten creëren waarop beslissingen binnen de organisatie genomen gaan worden.

Voor een fictieve opdrachtgever zal een strategisch document worden opzet. Hierin zullen alle stappen aanbod komen dat bepalend is voor een goede ruggengraat van een onderneming. Hierbij wordt gekeken naar wat het bedrijf nou werkelijk is, wie welke rol binnen het bedrijf vervult, welke doelstellingen iedere afdeling dient te realiseren, hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden, welke markt een organisatie zich in begeeft, etc.

Aan het eind van de training zullen de trainees in staat zijn om zelf een strategisch document te schrijven en begrijpen wat het nut van een strategisch document is voor een organisatie.

Leerpunten

 

1. Het schrijven van een strategisch document

2. Marktverkenning uitvoeren

3. Omschrijven van een missie en visie

4. Interne en externe competenties uitwerken

5. Doelstellingen formuleren

6. Organisatie structuur opzetten

Informatie omtrent de training

 

– De training zal in totaal 60 uur omvatten

– Per week vinden er twee sessies van 6 uur plaats

– Trainingslocatie variabel

 

 

Opvolging van de trainingen

 

Voor een correcte opvolging zal SOYM gebruik maken van verschillende trajecten om de trainees aan het werk te zetten. Per trainee zal gekeken worden welke opvolging het beste bij hem of haar aansluit. Dit zal gebeuren op basis van leergierigheid, kennis, motivatie en achtergrond informatie.

Werk voor overheid instanties

 

Binnen de gemeenten vinden er verschillende opdrachten plaatst die uitbesteed kunnen worden aan Stichting Open Your Mind en diens trainees. Hierbij kunt u denken aan het opmaken van drukwerk zoals flyers, brochures en briefpapier. Ook bestaat de mogelijkheid om nieuwe projecten die vanuit bijvoorbeeld een gemeente worden opgezet, gecoördineerd of gesubsidieerd te voorzien van online content in de vorm van een website.

Regionale ondernemers

 

Doormiddel van de ondernemersverenigingen zal getracht worden om tegen betaling opdrachten te mogen uitwerken. Ondernemers kunnen voor een lichte vergoeding gebruik maken van de diensten die Stichting Open Your Mind en haar trainees te bieden heeft.

Tevens zullen lokale ondernemers benaderd worden en de diensten van Stichting Open Your Mind kenbaar worden gemaakt. Alle vergoedingen die worden ontvangen zullen ten goede komen van de trainees.

Headhunter

 

Organisaties kunnen een profiel achterlaten bijStichting Open Your Mind waar een nieuwe collega aan dient te voldoen. Stichting Open Your Mind zal haar netwerk gebruiken voor het verwerven van deze profielen en trachten de trainingen zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

Het idee is om na een trainer de trainee stage te laten lopen bij een organisatie waaruit een arbeidscontract uit kan voortvloeien.

Meer informatie ontvangen

 

Bovenstaande trainingen vormen een deel van de mogelijkheden die Stichting Open Your Mind personen en organisaties te bieden heeft. Indien gewenst kan dit in een persoonlijk gesprek worden toegelicht.

Ook voor meer informatie over de vermelde trainingen kan altijd contact opgenomen worden met Stichting Open Your Mind.

Stichting Open Your Mind

 

Stichting Open Your Mind is in 2014 opgezet. Het doel van de oprichter achter deze stichting is het ondersteunen van personen om het verschil te maken in deze maatschappij.

Sommige personen hebben de juiste hulp nodig om hun pad te kunnen vervolgen. In plaats van argeloos toe te kijken en commentaar te leveren is besloten om ook actief deel te nemen door een bijdragen te leveren aan de maatschappij.

Stichting Open Your Mind is er voor iedereen, ongeacht je achtergrond, leeftijd of herkomst. Ook de trainingen die Stichting Open Your Mind verzorgt zijn voor iedereen te volgen.

Stichting Open Your Mind

Hollandse Kade 21

1391 JD  ABCOUDE

T. 06 42 148 538

KVK: inschrijving bij KVK loopt nog

Neem contact op met Stichting Open Your Mind

4 + 7 =